ZAP-vacature enkel tenure track

Updated: about 22 hours ago

Diploma van doctor op proefschrift.

 degree or diploma. 

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te

raadplegen op de website van de universiteit).

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste

kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.

Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken

over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.

The candidate is expected to subscribe to the university’s vision of education. (The full text in relation to this is available on the university website.)

Members of the academic staff who, as title-holders , are charged with teaching assignments, must be able to demonstrate the required knowledge of the language of instruction for the relevant course units. Example: When a course unit is taught in English, the candidate is required to have the appropriate certificate.

The table below give the possible combinations for the determination of the required level of language proficiency:


Language of diploma of Academic faculty Language in which teaching is to be conducted

Level Proficiency

certificate teaching language


Dutch

Dutch

No certificate required

Dutch

Other than Dutch C1 teaching language
Other than Dutch

Dutch

C1 Dutch
Other than Dutch

Dutch

No certificate required
Other than Dutch Other than Dutch  (≠ language of diploma) C1 teaching language
View or Apply

Similar Positions