Lab Technician in the Lab for Tumor Inflammation and Angiogenesis

Updated: about 2 months ago

The VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology (CCB) is one of the research departments of VIB within the University of Leuven, located on the University Hospital campus in Leuven. CCB hosts 13 research groups and represents a total of approximately 200 researchers, administrative staff, and technical personnel. The Center has a highly diverse and international character, with researchers from various countries.

The Laboratory for Tumor Inflammation and Angiogenesis, led by Professor Mazzone and part of the Center for Cancer Biology (CCB), conducts research in the field of tumor immunology and cancer biology. Under the guidance of Professor Mazzone, the lab is dedicated to exploring the molecular and cellular mechanisms underlying cancer development and progression, as well as the complex interactions between the tumor and its microenvironment.

The research group of Massimiliano Mazzone is seeking a full-time laboratory technician.


Job Description
 • You will be part of a young and international research team with innovative research projects.
 • Your primary responsibility will involve the maintenance of mouse colonies (collecting and genotyping samples, managing the online database), although not exclusively.
 • You will be responsible for conducting various experiments in the fields of molecular biology (WB, IP, RNA extraction, qPCR, PCR, Maxiprep, etc.) and cell biology (cell culture, transfection, cell assays, FACS, etc.).
 • You will be involved in animal experiments (measurements, treatments, standard dissections, surgery, etc.).
 • As part of a team, you will participate in daily lab management.

Profile
 • You have a Bachelor's or Master's degree in Biomedical, Pharmaceutical, or Medical Laboratory Technology or a related field.
 • You have obtained a FELASA B certificate.
 • You are highly motivated and flexible in acquiring new skills.
 • Energetic and determined newcomers are warmly welcomed.
 • As part of an international team, you communicate fluently in English, both in writing and verbally.

We Offer
 • Access to advanced infrastructure.
 • Training in new advanced and cutting-edge techniques and instruments.
 • A stimulating international research environment.
 • A competitive salary and secondary benefits package.

Het VIB-KULeuven Center for Cancer Biology (CCB) is één van de onderzoeksafdelingen van VIB binnen de Universiteit van Leuven en is gevestigd op de Universitaire Ziekenhuiscampus, Leuven. CCB huisvest 13 onderzoeksgroepen en vertegenwoordigt in totaal een groep van ongeveer 200 onderzoekers, administratief en technisch personeel. Het Centrum heeft een zeer divers en zeer internationaal karakter met onderzoekers uit verschillende landen.

Het laboratorium voor Tumorinflammatie en Angiogenese van Professor Mazzone, onderdeel van het Center for Cancer Biology (CCB), verricht onderzoek op het gebied van tumorimmunologie en kankerbiologie. Onder leiding van Professor Mazzone heeft het labo zich toegelegd op het verkennen van de moleculaire en cellulaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en progressie van kanker, evenals de complexe interacties tussen de tumor en zijn micro-omgeving.

De onderzoeksgroep van Massimiliano Mazzone is op zoek naar een voltijdse laborant.


Job omschrijving
 • Je zal deel uitmaken van een jong en internationaal onderzoeksteam met innovatieve onderzoeksprojecten.
 • Je bent grotendeels, maar niet uitsluitend, verantwoordelijk voor het onderhouden van de muizenkolonies (collecteren en genotyperen van samples, beheren van de online database).
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende experimenten op het gebied van moleculaire biologie (WB, IP, RNA-extractie, qPCR, PCR, Maxiprep...) en celbiologie (celkweek, transfectie, celassays, FACS,...).
 • Je wordt betrokken bij proefdieronderzoeken (metingen, behandelingen, standaard dissecties, chirurgie...).
 • Als onderdeel van een team zal je deelnemen aan het dagelijkse lab management.

Profiel
 • Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma in Biomedische, Farmaceutische of Medische Laboratoriumtechnologie of een gerelateerd vakgebied.
 • Je hebt een FELASA B-certificaat behaald.
 • Je bent sterk gemotiveerd en flexibel om nieuwe vaardigheden aan te leren.
 • Energieke en vastberaden starters zijn van harte welkom.
 • Als onderdeel van een internationaal team communiceer je vloeiend in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.

Wij bieden
 • Toegang tot geavanceerde infrastructuur
 • Opleiding in nieuwe geavanceerde en baanbrekende technieken en instrumenten
 • Een stimulerende internationale onderzoeksomgeving
 • Een competitief salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

View or Apply

Similar Positions