Junior Bioinformatician in Cancer Research

Updated: about 1 month ago

Description

The Laboratory for Cellular Metabolism and Metabolic Regulation is a young and dynamic team of researchers performing cutting-edge cancer metabolism research with a special focus on cancer metastasis and novel metabolic pathways. We exploit invivo mouse models, metabolomics, (single cell) RNA sequencing and mass spectrometry imaging analysis to gain groundbreaking insights into metabolism as a driving force of metastasis formation. Our work is published in high-profile journals such as Nature, Nature Communications, Cell Reports, and Nature Cancer. We have strong international recognition and top collaboration partners all over the world.

The bioinformatician position entails the analysis of bulk and single RNA sequencing and spatial omics (such as mass spectrometry imaging and spatial transcriptomics). The position will require a highly motivated bioinformatician or computational biologist to provide support for multiple projects in our group. The role requires competency in programming languages such as R and/or Python and will involve working on a high-performance computing cluster. The individual will collaborate very closely with bioinformaticians and biologists to work on joint initiatives.


Your Profile
 • Bachelor or Master's degree in Bioinformatics, Computational Biology, Statistics, or Computer Science
 • High competency in R and/or Python
 • Solid grasp of statistics
 • Excellent organizational and time management skills
 • Flexibility and ability to develop new skills
 • Ability to work both independently and as a member of a team
 • High-quality written and oral communication skills in English
 • Motivated to work in an international and young environment
 • Experience with single-cell RNA sequencing and spatial omics analysis, the use of high-performance computing clusters, and/or cancer biology are a plus

We offer
 • A full-time contract for one year with the possibility of an extension afterwards.
 • An opportunity to support exciting cutting-edge research projects in metastasis formation and novel metabolic pathways.
 • Working in an environment of multidisciplinary and international collaborations.
 • Teamwork and individual research career development.
 • A position in a vibrant international team of young and dynamic researchers.

How to apply?

Please provide a motivation letter, full CV, list of publications and contact details of 2 references in one single pdf file.

For more information: 

Please contact us ( https://fendtlab.sites.vib.be/en  ) or follow us on X (@FendtLab) 


Beschrijving

Het Laboratorium voor Cellullair Metabolisme en Metabole Regulatie is een jong en dynamisch team van onderzoekers dat geavanceerd onderzoek naar kankermetabolisme uitvoert, met een focus op kankermetastasen en nieuwe metabole paden. We maken gebruik van in vivo muismodellen, metabolomics, (single cell) RNA-sequencing en mass spectrometry imaging om baanbrekende inzichten te verkrijgen in metabolisme als de drijvende kracht van metastasevorming. Ons werk wordt gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften zoals Nature, Nature Communications, Cell Reports en Nature Cancer. We genieten een sterke internationale erkenning en werken samen met top partners over de hele wereld.

De positie van bioinformaticus omvat de analyse van bulk en single cell RNA-sequencing alsook spatial omics (zoals mass spectrometry imaging en spatial transcriptomics). De positie vereist een zeer gemotiveerde bioinformaticus om ondersteuning te bieden voor meerdere projecten in onze groep. De rol vereist competentie in programmeertalen zoals R en/of Python en omvat het werken op een high-performance computing cluster. De medewerker zal nauw samenwerken met bioinformatici en biologen aan gezamenlijke initiatieven.


Uw profiel
 • Bachelor of Master diploma in Bio-informatica, Computationele Biologie, Statistiek, Informatica
 • Hoge bekwaamheid in R en/of Python
 • Grondige kennis van statistiek
 • Uitstekende organisatorische en tijdsmanagementvaardigheden
 • Flexibiliteit en het vermogen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen
 • Kan zowel zelfstandig als binnen een team werken
 • Hoogwaardige schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Engels
 • Gemotiveerd om te werken in een internationale en jonge omgeving
 • Ervaring met single cell RNA-sequencing en spatial omics analyse, het gebruik van high-performance computing clusters, en/of kankerbiologie zijn een plus

Wij bieden aan
 • Een voltijds contract voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Een kans om spannende, geavanceerde onderzoeksprojecten te ondersteunen op het gebied van metastasevorming en nieuwe metabole paden.
 • Te werken in een omgeving van multidisciplinaire en internationale samenwerkingen.
 • Teamwerk en individuele loopbaanontwikkeling in onderzoek.
 • Een positie in een levendig internationaal team van jonge en dynamische onderzoekers.

Hoe solliciteren?

Gelieve een motivatiebrief, een volledige CV, een publicatielijst, alsook de contactgegevens van 2 referenties te voorzien

Voor meer informatie

Gelieve ons te contacteren ( https://fendtlab.sites.vib.be/en  ) of ons te volgen op X (@FendtLab)   Similar Positions