127 sweden positions

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  implementation tasks for the project CTEST: Improving young Swedish men health service utilization for Chlamydia Trachomatis infection detection and treatment. How can we do it? based in Stockholm, Sweden

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  Institution Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning grundat på koncepten folkhälsa och epidemiologi. Institutionen har omfattande internationella samarbeten inom sina tre profilområden global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Vi...

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning Strategisk planering och uppföljning är en funktion...

 • Karolinska Institutet | 9 days ago

  projects and to interact well with others in the research group. Scholarships for carrying out postdoctoral research may be granted to persons living in other countries who come to Sweden with the intention

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  equal priority if special grounds exist. A scholarship for the pursuit of postdoctoral studies may be awarded to a person who comes from a country outside of Sweden, and whose intent is to stay in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

 • Karolinska Institutet | 19 days ago

  for carrying out postdoctoral research may be granted to persons living in other countries who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden for all or part of their postdoctoral education at KI

Enter an email to receive alerts for sweden Jobs