11 sweden positions

Sort by

Refine Your Search

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 37 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har...

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  for carrying out postdoctoral research may be granted to persons living in other countries who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden for all or part of their postdoctoral education at KI

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander....

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska...

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även...

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Arbetsgruppen och dess inriktning Känner du att det är dags att ta...

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik (MBB) har för närvarande 14 avdelningar med tillsammans ca 350 anställda. MBB bedriver grundforskning på en internationellt hög nivå, med målet att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och varför sjukdomar uppkommer. Vi...

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  the requirements for courses comprising at least 240 credits of which at least 60 credits were awarded in the second-cycle/master level, or has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  The Department of Medicine, Solna, is one of the largest departments at Karolinska Institutet. The department consists of several units that are separated into different research groups. The core activities of the department are research, doctoral education and undergraduate education for...

 • Karolinska Institutet | about 23 hours ago

  Division Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC) ICMC is a research collaboration between Karolinska Institutet and AstraZeneca. The goal of the centre is to identify and validate new target molecules within the cardiovascular area and metabolic diseases. Special focus is placed on the...

Enter an email to receive alerts for sweden Jobs