101 Social Sciences positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  50 % av arbetstiden. Professor Mataix-Cols forskargrupp utför multidisciplinär forskning (t. ex. biologisk, klinisk, social och epidemiologisk) inom området tvångssyndrom och relaterade tillstånd

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  qualitative methodology and a degree in medicine, public health, social science or equivalent. Further, the successful candidate should have a great interest in method development and preferably experience in

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  The Department of Clinical Neuroscience (CNS) conducts research and education in the field of neuroscience from the molecular level to the society level. The clinical research and education is

 • Karolinska Institutet | 7 days ago

  social kompetens med ett positivt sätt och god samarbetsförmåga samt har förmåga att skapa goda kontakter inom och utom institutionen. Arbetet kräver också mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska

 • Karolinska Institutet | 7 days ago

  . Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande. För arbetet krävs att du har social kompetens med ett positivt sätt och god

 • Karolinska Institutet | 7 days ago

  erfarenhet av undervisning på högskolenivå. För arbetet fodras även att du har god social kompetens med ett positivt sätt, organisatorisk skicklighet och god samarbetsförmåga samt har förmåga att skapa goda

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  universities and the vision is “A chemical-safe world”. Swetox interacts with the society in order to facilitate dialogue between actors and to improve decision making processes. The ambition is to build a

 • Karolinska Institutet | 8 days ago

  Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC) at Karolinska Institutet conducts research and teaching in immunology, infection biology, cell biology and cancer. MTC has about 430 active

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  The Department of Clinical Neuroscience (CNS) conducts research and education in the field of neuroscience from the molecular level to the society level. The clinical research and education is

 • Karolinska Institutet | 21 days ago

   arbeta med statistikprogram så som SPSS eller SAS samt med webbenkät- och hemsideprogram. Egenskaper som vi värdesätter är servicekänsla, samarbetsförmåga och noggrannhet. Vi söker en person som är social

Enter an email to receive alerts for Social Sciences Jobs in Sweden