259 Medical Sciences positions in Sweden

 • University of Gothenburg | 3 months ago

  leading to a PhD degree in Health Care Sciences. Subject area Medical science with specialization in implementation of person-centered care Specific subject description The Center for Person-centered Care

 • Karolinska Institutet | 14 days ago

  The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i enheter som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska...

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  molekylär och cellulär cancerforskning. Gruppen har utvecklat en metod kallad Cellular Thermal Shift Assay (CETSA, Martinez Molina, Science 2013 41;84), en ny biofysikalisk teknik vilken kan användas för att

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  Department At the Department of Public Health Sciences we conduct research, teaching and applied work based on public health science and epidemiology. The research is aimed at analysing health

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener...

 • University of Gothenburg | 1 day ago

  - 4 of the Higher Education Ordinance. PhD degree in Health Care sciences (Health Care sciences, medical biotechnology or other social sciences) and demonstrated pedagogical skills. Assessment

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  activities of the department are research, doctoral education and undergraduate education for medical and biomedical students. The research has three main profiles: allergy, cardiovascular medicine and

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  Division HERM was established in 2012 and holds excellent facilities for translational research, and is the home of 14 research groups mixing clinical and basic science. HERM is a unit within the

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  The Department of Dental Medicine in Huddinge focuses on the education of dentists and dental hygienists. In addition, we perform research, dental specialization training and provide patient care by specialist dentists. Karolinska Institutet and the rest of Scandinavia have been world leaders in dentistry for decades. Division Description of what the division does and in what...

Enter an email to receive alerts for Medical Sciences Jobs in Sweden