86 Materials Science positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  To perform and assist in molecular biology methods including real-time PCR, Western blot, ELISA, multiplex protein platforms, microscopy To perform basic cell culture experiments To assist in the ordering

 • Karolinska Institutet | 9 days ago

  vävnadsprover för infrysning, biobankning och uttag av material -Prov- och dataregistrering, registerhållning och kvalitetskontroll -Fryssnittning, paraffininbäddning och snittning, immunhistokemi- och

 • Karolinska Institutet | 14 days ago

  att utveckla metoder och modeller för att värdera hur trafikskador påverkar människors livskvalitet. Vi söker en forskningsassistent som kan medverka i databearbetning och analys av material inom

 • University of Gothenburg | about 2 hours ago

  and research, and with the surrounding society nationally and internationally. Conservation demands expertise in a broad range of knowledge that includes fields in the natural sciences, the humanities

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  enheten. Du ordnar med avtal (material transfer agreement) och annan dokumentation som krävs vid provhantering, samt håller kontinuerligt databasen över proverna uppdaterad. Du kommer att organisera och

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  molekylär och cellulär cancerforskning. Gruppen har utvecklat en metod kallad Cellular Thermal Shift Assay (CETSA, Martinez Molina, Science 2013 41;84), en ny biofysikalisk teknik vilken kan användas för att

 • University of Gothenburg | about 2 hours ago

  students, skill in education and teaching will be assessed by documented experience at all levels of formal teaching, the results of course evaluations as well as presentation of educational materials

 • University of Gothenburg | 5 days ago

  develop methods and analyze material from patients and healthy individuals using techniques like flow cytometry, cell culture, ELISA, PCR and other molecular biology techniques, immunohistochemistry and

 • Karolinska Institutet | 14 days ago

  the Centre for Research on Healthcare in Disasters. Organize group discussions and presentations. Prepare material for presentations and take part in discussions at the Department of Public Health Sciences

 • Karolinska Institutet | 10 days ago

  . For this, we have several case-control as well as family materials consisting of AD patients. Also, in collaboration with the Science for Life Laboratory in Solna, massively parallel DNA sequencing (MPS) on our

Enter an email to receive alerts for Materials Science Jobs in Sweden