98 Materials Science positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och drygt 220...

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  systemet för forskningsfinansiering. Du skall ha erfarenhet av arbete med ansökningar till nationella forskningsfinansiärer. Du bör ha bakgrund inom Life science-området och ha god insikt i den akademiska

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  , Sweden. We seek a highly motivated student interested in tissue immunology, wishing to pursue a PhD in medical science. The studies will include work on patient material, cell lines and primary skin

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska...

 • Karolinska Institutet | 25 days ago

  arbetsledning av personal, arbetsplanering, kontakt med KMs enheter samt utföra arbete som servicetekniker. Du ska även beställa behövligt material för reparationer och installationer samt hålla dig uppdaterad på

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  . Unique resources and prerequisites at the department – such as the Swedish Twin Registry, large prospective studies, record linkage capabilities and access to clinical data as well as biological material

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  , molecular biology, bioengineering, computer science and clinical medicine in a highly collaborative effort to develop new technology to diagnose and treat inflammatory disease. The doctoral education project

 • Karolinska Institutet | about 18 hours ago

  The Department of Neurobiology Care Sciences and Society comprises 11 divisions and has about 500 employees. The NVS-department is located at KI Campus-Huddinge. The Department is responsible

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  . Unique resources and prerequisites at the department – such as the Swedish Twin Registry, large prospective studies, record linkage capabilities and access to clinical data as well as biological material

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  Department of Microbiology, Tumor andCellBiology(MTC) at Karolinska Institutet conductsresearchandteachingin immunology, infection biology, cellbiologyand cancer. MTChasabout430activeemployees

Enter an email to receive alerts for Materials Science Jobs in Sweden