53 Materials Science positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  , experience and skills: Completion of a PhD or an equivalent degree in Bioengineering/Biomedical engineering, Chemistry, Material Science or related disciplines. A strong publication record in peer reviewed

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning Tjänsten är placerad på Studieadministrativa enheten vid...

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Biblioteket servar i första hand KIs ca 10 000 studenter, doktorander och forskare, men är också ett allmänt offentligt bibliotek. KIB består av ett bibliotek med två enheter, ett i Solna och ett i...

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  kommunikation av forskningsfinansieringsmöjligheter och webbpublicering. Kvalifikationer Du skall ha doktorsexamen, gärna med postdoktoral erfarenhet. Du bör ha bakgrund inom Life science-området och ha god

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  leveranser av material och djur. Du kommer även att ha hand om tvätt. Tunga lyft förekommer. Kvalifikationer Du ska vara utbildad djurtekniker. Erfarenhet av liknande arbete på en försöksdjursavdelning är

 • Karolinska Institutet | 12 days ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning Programkansliet är en av 5 enheter inom Avdelningen för...

 • Karolinska Institutet | 10 days ago

  Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC) at Karolinska Institutet conducts research and teaching in immunology, infection biology, cell biology and cancer. MTC has about 430 active

 • Karolinska Institutet | about 19 hours ago

  The Department of Neurobiology Care Sciences and Society comprises 11 divisions and has about 500 employees. The NVS-department is located at KI Campus-Huddinge. The Department is responsible

 • Karolinska Institutet | 9 days ago

  Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) är en av 22 institutioner vid Karolinska Institutet. Vi bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som...

Enter an email to receive alerts for Materials Science Jobs in Sweden