360 Business positions in Sweden

 • University of Gothenburg | 3 months ago

  Type of employment: Permanent post Extent: 100 % Location: Department of Business Administration, Gothenburg First day of employment: Autumn 2017 or by agreement Reference number: PER 2017/18

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  KI:s utbildning och forskning. Avdelning Post-Contract Office är en del av avdelningen för lednings- och forskningsstöd. Avdelningen arbetar för att bygga och underhålla KI:s relationer med svenska och

 • University of Gothenburg | 3 months ago

  Type of employment: Permanent post Extent: 100 % Location: Department of Business Administration, Gothenburg First day of employment: April 2017 or by agreement Reference number: PER 2017/85

 • Karolinska Institutet | 3 months ago

  KI:s utbildning och forskning. Avdelning På Grants Office arbetar idag 27 personer med stöd till alla KIs forskare, doktorander och institutioner. Vi erbjuder stöd till de som söker finansiering till sin

 • Karolinska Institutet | about 7 hours ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

 • Karolinska Institutet | about 7 hours ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | about 7 hours ago

  SPSS, GraphPad Prism, STATA, MS Office Ability to work independently with ELISA and multiplex protein platforms Documented research experience investigating the potential link between periodontitis and

 • Karolinska Institutet | about 7 hours ago

  Institution Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning grundat på koncepten folkhälsa och epidemiologi. Institutionen har omfattande internationella samarbeten inom sina tre profilområden global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Vi...

 • Karolinska Institutet | about 7 hours ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  lösningsorienterad och prestigelös. För att vara effektiv i rollen som handläggare behöver du vara en van användare av olika IT-verktyg, som till exempel Office-paketet. Ansökningsförfarande Ansökan ska göras via

Enter an email to receive alerts for Business Jobs in Sweden