41 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Arbetsplats Vid Institutionen för Folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning grundat på konceptet folkhälsa. Forskningen fokuserar på hälsoproblem hos befolkningen och hur man kan bekämpa dessa genom förebyggande samhällsbaserade åtgärder och utvecklande av ändamålsenliga...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  The Department of Molecular Medicine and Surgery (MMK) carries out both preclinical and clinical research within numerous fields. Linked to the department are approximately 450 researchers, postgraduate students, teachers and technical & administrative staff and we currently have about 150 PhD...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare,...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Department of Medicine, Huddinge The Department of Medicine at Huddinge comprises of seven units, three research center, and a total of around 70 independent research groups. Our ambition is to be a leading department within medical research and education. Description of the work...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Department of Microbiology, Tumor andCellBiology(MTC) at Karolinska Institutet conductsresearchandteachingin immunology, infection biology, cellbiologyand cancer. MTChasabout430activeemployees, including 100 PhD students, 50 postdoctoral researchersand26professors.Keywordsare multidisciplinary,...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  The Department of Medicine, Solna, is one of the largest departments at Karolinska Institutet. The department consists of several units that are separated into different research groups. The core activities of the department are research, doctoral education and undergraduate education for...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Department of Medicine, Huddinge The Department of Medicine at Huddinge comprises of seven units, three research centers, and a total of around 70 independent research groups. Our ambition is to be a leading department within medical research and education. Description of the position We are...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  The Institute of Environmental Medicine (IMM) is a department at Karolinska Institutet and an interdisciplinary research institution within the broad field of environmental medicine. IMM conducts cutting edge research within the areas of environmental and occupational medicine, toxicology,...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data...

Enter an email to receive alerts for Jobs in Sweden