140 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 17 hours ago

  En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens...

 • Karolinska Institutet | about 17 hours ago

  The Department of Neurobiology Care Sciences and Society comprises 11 divisions and has about 500 employees. The NVS-department is located at KI Campus-Huddinge. The Department is responsible for education at basic and advanced levels, research education and clinical and experimental research...

 • Karolinska Institutet | about 17 hours ago

  The Department of Clinical Neuroscience (CNS) conducts research and education in the field of neuroscience from the molecular level to the society level. The clinical research and education is conducted in collaboration with other research groups from the Karolinska Institutet, with other...

 • Karolinska Institutet | about 17 hours ago

  Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 430 verksamma medarbetare, varav 100 doktorander, 50 postdoktorer och 26 professorer. Våra...

 • University of Gothenburg | about 22 hours ago

  Type of employment: Fixed-term employment, 2 years Extent: 100 % Location: Department of Computer Science and Engineering, Gothenburg First day of employment: As soon as possible Reference number: PER 2017/74 The department of Computer Science and Engineering is strongly international, with...

 • Karolinska Institutet | about 17 hours ago

  Arbetsplats Vid Institutionen för Folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning grundat på konceptet folkhälsa. Forskningen fokuserar på hälsoproblem hos befolkningen och hur man kan bekämpa dessa genom förebyggande samhällsbaserade åtgärder och utvecklande av ändamålsenliga...

 • Karolinska Institutet | about 17 hours ago

  The Department of Molecular Medicine and Surgery (MMK) carries out both preclinical and clinical research within numerous fields. Linked to the department are approximately 450 researchers, postgraduate students, teachers and technical & administrative staff and we currently have about 150 PhD...

 • Karolinska Institutet | about 17 hours ago

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare,...

 • Karolinska Institutet | about 17 hours ago

  Department of Medicine, Huddinge The Department of Medicine at Huddinge comprises of seven units, three research center, and a total of around 70 independent research groups. Our ambition is to be a leading department within medical research and education. Description of the work...

 • Karolinska Institutet | about 17 hours ago

  Department of Microbiology, Tumor andCellBiology(MTC) at Karolinska Institutet conductsresearchandteachingin immunology, infection biology, cellbiologyand cancer. MTChasabout430activeemployees, including 100 PhD students, 50 postdoctoral researchersand26professors.Keywordsare multidisciplinary,...

Enter an email to receive alerts for Jobs in Sweden