71 materials science positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 19 days ago

  molekylär och cellulär cancerforskning. Gruppen har utvecklat en metod kallad Cellular Thermal Shift Assay (CETSA, Martinez Molina, Science 2013 41;84), en ny biofysikalisk teknik vilken kan användas för att

 • Karolinska Institutet | about 14 hours ago

  for undergraduate courses in Pathology, Oncology and Forensic Medicine for medical students, as well as for Tumor biology courses for biomedicine students and Pathology courses for opticians. Research Group

 • Karolinska Institutet | 13 days ago

  to translating new materials for medical use, the Li group focuses on engineering functional surfaces for medical implants and developing biomolecules as therapeutics. We are seeking a highly motivated

 • Karolinska Institutet | 13 days ago

  to translating new materials for medical use, the Li group focuses on engineering functional surfaces for medical implants and developing biomolecules as therapeutics. We are seeking a highly motivated

 • Karolinska Institutet | 13 days ago

  to translating new materials for medical use, the Li group focuses on engineering functional surfaces for medical implants and developing biomolecules as therapeutics. We are seeking a highly motivated

 • Karolinska Institutet | about 14 hours ago

  We are seeking a highly motivated and ambitious individual to join the research group of Mattias Carlsten as a Postdoctoral Fellow to elucidate the potential of genetic engineering of donor

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  faktorer respektive miljöfaktorer i kliniska- och registerbaserade material, samt skriva vetenskapliga artiklar. Kvalifikationer Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen

 • Karolinska Institutet | 8 days ago

  , autorefraktor, fundusfoto, autokeratometer, synfält). Organisera och handleda studenterna vid tillpassning av synhjälpmedel. Göra beställningar av synhjälpmedel samt material till kliniken. Kunna genomföra

 • Karolinska Institutet | 11 days ago

  sökande skall ha docentur inom medicinsk vetenskap. Teoretisk och praktisk erfarenhet av cell- och molekylära analysmetoder, speciellt proteinanalys, samt gedigen erfarenhet av arbete med kliniskt material

 • Karolinska Institutet | about 14 hours ago

  Neuropharmacology, approximately 15 employees are employed, including: Molecular biology and biochemical researchers and medical doctors under supervision of Professor Per Svenningsson. The aim of the research within

Enter an email to receive alerts for materials science Jobs