86 Materials Science positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 12 days ago

  enheter samt om det så behövs hjälpa till med reparation av utrustning. Du har det övergripandet ansvaret att planera underhåll och service, beställa material samt hålla dig uppdaterad på marknaden för

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC) at Karolinska Institutet conducts research and teaching in immunology, infection biology, cell biology and cancer. MTC has about 430 active

 • Karolinska Institutet | 13 days ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning Enheten programkansliet tillhör avdelningen för...

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  offers an outstanding research environment and a close interaction between basic science and clinical science and diagnostics at the Centre for Inherited Metabolic Diseases (CMMS) at Karolinska University

 • Karolinska Institutet | about 20 hours ago

  . related to treatments with tumor-specific antibodies). Animal models for autoimmune and inflammatory disease as well as cancer, and human patient material are extensively used in the research group. Methods

 • Karolinska Institutet | about 20 hours ago

  The Department of Biosciences and Nutrition performs research and education in areas of medical science including bioorganic chemistry, molecular endocrinology, cancer biology, functional genomics

 • Karolinska Institutet | 26 days ago

  behjälplig i att boka in och upprätta avtal med föreläsare och fakturahantering. Arbetet innebär även att stödja kursgivare i den konkreta kursgivningen (kopiera material, beställa fika, sammanställa

 • Karolinska Institutet | 12 days ago

  Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC) at Karolinska Institutet conducts research and teaching in immunology, infection biology, cell biology and cancer. MTC has about 430 active

 • Karolinska Institutet | 27 days ago

  for undergraduate courses in Pathology, Oncology and Forensic Medicine for medical students, as well as for Tumor biology courses for biomedicine students and Pathology courses for opticians. Research Group

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är en institution med stark inriktning mot grundforskning. Forskargrupperna är organiserade efter två tematiska program; Utvecklings- och Stamcellsbiologi och Cellbiologi. CMB bedriver forskning och undervisning inom...

Enter an email to receive alerts for Materials Science Jobs