92 Materials Science positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  utbildningssidor på svenska. I arbetsuppgifterna ingår både framtagning av material i form av text, bild och rörlig media samt publicering av densamma på webb och i sociala medier. Det kommer att finnas inslag av

 • Karolinska Institutet | about 4 hours ago

  cells. These cells will subsequently be studied in vitro and in vivo as they develop into mature immune cells. Animal models for autoimmune and inflammatory disease, and human patient material

 • Karolinska Institutet | 25 days ago

  , especially mechanobiology studies. Two positions as postdoctoral researcher are now available in Bio/Biomedical engineering, Biomaterials, Materials, Biology/Mechanobiology. Qualifications We are looking

 • Karolinska Institutet | about 4 hours ago

  Department At the Department of Public Health Sciences we conduct research, teaching and applied work based on public health science and epidemiology. The research is aimed at analysing health

 • Karolinska Institutet | about 4 hours ago

  Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander....

 • Karolinska Institutet | about 4 hours ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

 • Karolinska Institutet | 19 days ago

  Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) är en av 22 institutioner vid Karolinska Institutet. Vi bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som...

 • Karolinska Institutet | about 4 hours ago

  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Flemingsberg, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad...

 • Karolinska Institutet | 22 days ago

  The Department of Biosciences and Nutrition performs research and education in areas of medical science including bioorganic chemistry, molecular endocrinology, cancer biology, functional genomics

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och drygt 220...

Enter an email to receive alerts for Materials Science Jobs