88 Materials Science positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 10 hours ago

  arbetsledning av personal, arbetsplanering, kontakt med KMs enheter samt utföra arbete som servicetekniker. Du ska även beställa behövligt material för reparationer och installationer samt hålla dig uppdaterad på

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  To perform and assist in molecular biology methods including real-time PCR, Western blot, ELISA, multiplex protein platforms, microscopy To perform basic cell culture experiments To assist in the ordering

 • Karolinska Institutet | about 10 hours ago

  . Arbetsuppgifter kommer att bestå av rekrytering av deltagare, utveckling av interventionsinnehåll och material, implementering av interventionen (inkl. utbildning till chefer), externa kontakter och databasarbete

 • Karolinska Institutet | about 10 hours ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning Tjänsten är placerad på Studieadministrativa enheten vid...

 • Karolinska Institutet | 10 days ago

  vävnadsprover för infrysning, biobankning och uttag av material -Prov- och dataregistrering, registerhållning och kvalitetskontroll -Fryssnittning, paraffininbäddning och snittning, immunhistokemi- och

 • Karolinska Institutet | 15 days ago

  att utveckla metoder och modeller för att värdera hur trafikskador påverkar människors livskvalitet. Vi söker en forskningsassistent som kan medverka i databearbetning och analys av material inom

 • University of Gothenburg | about 16 hours ago

  and research, and with the surrounding society nationally and internationally. Conservation demands expertise in a broad range of knowledge that includes fields in the natural sciences, the humanities

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  enheten. Du ordnar med avtal (material transfer agreement) och annan dokumentation som krävs vid provhantering, samt håller kontinuerligt databasen över proverna uppdaterad. Du kommer att organisera och

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  molekylär och cellulär cancerforskning. Gruppen har utvecklat en metod kallad Cellular Thermal Shift Assay (CETSA, Martinez Molina, Science 2013 41;84), en ny biofysikalisk teknik vilken kan användas för att

 • University of Gothenburg | about 16 hours ago

  students, skill in education and teaching will be assessed by documented experience at all levels of formal teaching, the results of course evaluations as well as presentation of educational materials

Enter an email to receive alerts for Materials Science Jobs