492 positions available in Sweden

 • Karolinska Institute | about 7 hours ago

  The Department of Laboratory Medicine consists of 9 divisions and it is representative for the laboratory medicine in the full sense of the word. The department is involved in advanced basic scientific, clinical and epidemiological research. The department is one of the largest departments of education at Karolinska Institutet. Department of Laboratory Medicine Division of Clinical Immunology...

 • Karolinska Institute | about 7 hours ago

  The Department of Laboratory Medicine consists of 9 divisions and it is representative for the laboratory medicine in the full sense of the word. The department is involved in advanced basic scientific, clinical and epidemiological research. The department is one of the largest departments of education at Karolinska Institutet. Department of Laboratory Medicine Division of Clinical Immunology...

 • Karolinska Institute | 4 days ago

  Postdoctoral research fellow in Biochemical Toxicology Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik...

 • Karolinska Institute | 4 days ago

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Division We are seeking a highly...

 • Nordita, the Nordic Institute for Theoretical Physics | 4 days ago

  Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Nordita, the Nordic Institute for Theoretical Physics, invites applications for a post doctoral position in theoretical high-energy physics. The successful candidate will work on quantum field theory, string...

 • Stockholm University | 7 days ago

  Postdoctoral Position in Elementary Particle Physics at the Department of Physics. Reference number SU FV-2880-14. Deadline for applications: November 14, 2014. Subject: Top quark and Higgs boson physics Subject The Experimental Particle Physics Group at Stockholm University invites applications to a postdoctoral position in the field of high energy physics, focused on the analysis of the...

 • Stockholm University | 7 days ago

  Postdoctoral Position in sociologi: Social Networks and Individual Life Chances, At the Department of Sociology. Reference number: SU FV-2920-14. Deadline for applications: December 1, 2014. Job Description The Department of Sociology is hiring a postdoctor researcher to the ERC-funded project Individual Life Chances in Social Context - A Longitudinal Multi-Methods Perspective on Social...

 • Stockholm University | 7 days ago

  Postdoctoral Position in sociologi: Social Networks and Health: A Panel Study At the Department of Sociology. Reference number: SU FV-2919-14. Deadline for applications: December 1, 2014. Job Description The Department of Sociology is hiring a postdoctor researcher to the Forte-funded project Social Networks and Health: A Panel Study. The aim of the project is to use unique longitudinal data,...

 • Karolinska Institute | 7 days ago

  A postdoctoral position is available immediately in the Molecular Structural Biology group at the Karolinska Institutet in Stockholm. Read more here. The position is initially available until 31 Dec. 2015 (approx. 1+ years) with the possibility of extension. Duties We are seeking a motivated scientist to join an ongoing research project on development new tools for real space refinement,...

 • Karolinska Institute | 7 days ago

  Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inkluderande molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition. Institutionen erbjuder en internationell utbildnings- och forskningsmiljö där idag ca 250 forskare, studenter, administrativ och teknisk...

Enter an email to receive alerts for Anything