774 positions in Sweden

Sort by

Refine Your Search

 • Karolinska Institutet | 14 days ago

  Job posted by Karolinska Institutet via MyNetwork (18/05/2016 03.15) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Division The Cardiovascular Medicine Unit is located at the Center for Molecular Medicine (CMM), Karolinska University Hospital, Solna....

 • Uppsala universitet | 14 days ago

  Job posted by Uppsala Universitet via MyNetwork (18/05/2016 04.30) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More We are looking for a highly motivated candidate with a strong interest to pursue a PhD in medical microbiology at Uppsala University....

 • Chalmers University of Technology | 14 days ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (18/05/2016 09.35) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The postdoctoral position is an appointment that offers an opportunity to qualify for further research positions within academia or...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 14 days ago

  Kantzoner mot vattendrag: Vetenskapligt baserade rekommendationer för att optimera skogsskötsel kring vatten Syftet med doktorandtjänsten är att testa hur kantzoner mot vattendrag ska utformas för att optimera skyddet mot olika skogsskötselåtgärder. Vi söker därför en doktorand som kan utföra hydrologiska och biogeokemiska mätningar av yt- och grundvatten på ett antal redan instrumenterade...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 14 days ago

  Eko-hydrologi: Karaktärisering och kvantifiering av trädens roll i den boreala hydrologiska cykeln Att förstå hur vatten rör sig genom terrestra ekosystem är inte bara en fråga för hydrologer, utan även relevant för en långsiktig produktivitet av skogar, sötvattensförsörjning samt bevaringen av levandes sjöar och vattendrag. En av de största utmaningarna vid modellering av terrestra...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 14 days ago

  Global change and Animal movements – Towards a socio-ecological predictive framework Project Background Global change encompasses environmental, social, economic and demographic changes on planet earth. Animals are an important component of the natural world due to their crucial ecological, social, and economic role in ecosystems. Global changes driven by resource extraction, energy and...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 14 days ago

  Institutionen för ekonomi vid SLU har som övergripande verksamhetsidé att utveckla ekonomiska (såväl företagsekonomiska som nationalekonomiska) kunskaper om de biologiska naturresurserna och människans användande och vård av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och spridande av information i en internationell miljö. Institutionen för ekonomi vid SLU erbjuder fem olika...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 14 days ago

  Forfortransporter i svenska vattendrag Description of Work: This PhD student will participate in research on current and future controls on phosphorus transport in Swedish rivers. More specifically, studies will address the geochemical and hydrological processes that control sediment and phosphorus transport in the Sävjaån, a Central Swedish, mixed land use catchment. The PhD student will also...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 14 days ago

  Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett av landets största djursjukhus. Vi är cirka 150 anställda som bedriver dygnet runt verksamhet med kvalificerad djursjukvård på katter, hundar, mindre sällskapsdjur och hästar. Vi har även en ambulerande verksamhet för lantbrukets djur. På klinikerna genomförs också stora delar av forskningen och forskarutbildningen...

 • Chalmers University of Technology | 15 days ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (16/05/2016 10.53) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The postdoctoral position is an appointment that offers an opportunity to qualify for further research positions within academia or...

Enter an email to receive alerts for All