495 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 21 days ago

  Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inkluderande molekylär endokrinologi, bioorganisk kemi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition. Institutionen erbjuder...

 • Karolinska Institutet | 21 days ago

  Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är en institution med stark inriktning mot grundforskning. Forskargrupperna är organiserade efter två tematiska program; Utvecklings- och Stamcellsbiologi och Cellbiologi. CMB bedriver forskning och undervisning inom...

 • Karolinska Institutet | 22 days ago

  Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i enheter som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och...

 • Karolinska Institutet | 22 days ago

  The Department of Medicine, Solna, is one of the largest departments at Karolinska Institutet. The department consists of several units that are separated into different research groups. The core activities of the department are research, doctoral education and undergraduate education for...

 • Karolinska Institutet | 23 days ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | 23 days ago

  Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inkluderande molekylär endokrinologi, bioorganisk kemi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition. Institutionen erbjuder...

 • Karolinska Institutet | 23 days ago

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare,...

 • University of Gothenburg | 13 days ago

  Type of employment: Fixed-term employment, temporary employment for up to 6 months Extent: 75 % Location: Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg First day of employment: by agreement Reference number: PER 2017/8 The Institute of Health and Care Sciences offers a number of...

 • Karolinska Institutet | 23 days ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Inriktning Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären...

 • Karolinska Institutet | 24 days ago

  Avdelning Cell och genterapigruppen (CGTG) är belägen vid Centrum för Hematologi och Regenerativmedicin (HERM), Institutionen för Medicin Huddinge, Karolinska Institutet. Gruppen utlyser en ”Project Manager” tjänst på postdoktoral nivå. Forskningsgruppen Vid Centrum för Infektionsmedicin (CIM)...

Enter an email to receive alerts for All