421 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  Division The Department of Medicine, Huddinge, consisting of several diversified units has the core activities of research and education for medical and biomedical sciences. Integrated cardio metabolic center (ICMC) is the unit that mainly focuses on discovering and developing the next...

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  Arbetsplats Vid Institutionen för Folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning grundat på konceptet folkhälsa. Forskningen fokuserar på hälsoproblem hos befolkningen och hur man kan bekämpa dessa genom förebyggande samhällsbaserade åtgärder och utvecklande av ändamålsenliga...

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  Division The Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC) has recently been established as a research collaboration between Karolinska Institutet and the pharmaceutical company AstraZeneca to addresses a variety of strategic research areas. Out of these, our lab focuses on the study of age-related...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) är en av 22 institutioner vid Karolinska Institutet. Vi bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och drygt 220...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Overview of the Position Novo Nordisk is funding a prestigious fellowship programme at Karolinska Institutet for postdoctoral research fellows. The programme is focused on research in diabetes and its comorbidities, endocrinology and metabolism. It aims to support the development of a new...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  At the Department of Oncology-Pathology basic, translational and clinical research and educational activities related to cancer is carried out. Approximately 300 people from over 40 nations are currently working at the department. 37 research groups with various cancer research profiles are...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  The Institute of Environmental Medicine (IMM) is a department at Karolinska Institutet and an interdisciplinary research institution within the broad field of environmental medicine. IMM conducts cutting edge research within the areas of environmental and occupational medicine, toxicology,...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  The Department of Cell and Molecular Biology (CMB) is a department with a strong focus on basic science. CMB conducts research and education in cell biology, molecular biology, developmental biology, stem cell biology, cancer and infection biology. A doctoral position is an available doctoral...

Enter an email to receive alerts for All