530 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 29 days ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener...

 • Karolinska Institutet | 29 days ago

  The Department of Neurobiology Care Sciences and Society comprises 11 divisions and has about 500 employees. The NVS-department is located at KI Campus-Huddinge. The Department is responsible for education at basic and advanced levels, research education and clinical and experimental research within the different areas represented by the divisions. Division The postdoctoral researcher will...

 • University of Gothenburg | 30 days ago

  Type of employment: Fixed-term employment, 24 months Extent: 100 % Location: Institute of Medicine, Gothenburg First day of employment: May 1, 2017, or by agreement Reference number: PER 2016/650 Occupational and Environmental Medicine is an integrated department with staff from both Sahlgrenska University Hospital and Gothenburg University. The main focus at the department is investigations...

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The...

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  Department At the Department of Public Health Sciences we conduct research, teaching and consultancy on the basis of the concept of public health. The research is focused on health problems in the population and how to combat these through preventative social measures and the development of suitable health care systems. The activities have a strongly international character. The department...

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  The Institute of Environmental Medicine (IMM) is a department at Karolinska Institutet and an interdisciplinary research institution within the broad field of environmental medicine. IMM conducts cutting edge research within the areas of environmental and occupational medicine, toxicology, physiology, epidemiology, and biostatistics with the aim to clarify how environmental and lifestyle...

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) är en av 22 institutioner vid Karolinska Institutet. Vi bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. LIME har ca 150 medarbetare och...

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Institutionen för molekylär medicin...

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  The Institute of Environmental Medicine (IMM) is a department at Karolinska Institutet and an interdisciplinary research institution within the broad field of environmental medicine. IMM conducts cutting edge research within the areas of environmental and occupational medicine, toxicology, physiology, epidemiology, and biostatistics with the aim to clarify how environmental and lifestyle...

 • Karolinska Institutet | 30 days ago

  Vi söker en forskningsingenjör för att tillsammans med oss och våra samarbetspartners utveckla och introducera diagnostiska metoder baserade på storskalig DNA sekvensering inom sjukvården. Enheten Clinical Genomics (http://www.scilifelab.se/facilities/clinical-genomics/) är en nationell forskningsinfrastruktur vid SciLifeLab. Tillsammans med vårdgivare i Sverige jobbar vi för att utveckla och...

Enter an email to receive alerts for All