1,786 positions available in Sweden

Sort by

Refine Your Search

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  The Department of Medicine, Solna, is one of the largest departments at Karolinska Institutet. The department consists of several units that are separated into different research groups. The core activities of the department are research, doctoral education and undergraduate education for medical and biomedical students. The research has three main profiles: allergy, cardiovascular medicine...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  Testare/support ARTDATABANKEN ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Tjänsten är placerad i program IT som ansvarar för...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  Djurvårdare, halvtid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV) Nu behöver vi förstärkning till vårt stall, där vi främst håller hästar och idisslare. Du kommer att ingå i ett team på 6 personer. Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, beräkningsbaserad genetik, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi,...

 • University of Gothenburg | about 1 month ago

  Type of employment: Fixed-term employment, Up to 24 months Extent: 100 % Location: Institute of Neuroscience and Physiology, Gothenburg First day of employment: October 1, 2015 or as agreed Reference number: PER 2015/295 The position is based at the Department of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. The department carries out preclinical and clinical...

 • University of Gothenburg | about 1 month ago

  Type of employment: Fixed-term employment, Up to 24 months Extent: 100 % Location: Institute of Neuroscience and Physiology, Gothenburg First day of employment: October 1, 2015 Reference number: PER 2015/303 The dept. of neuroscience and physiology, section for clinical neurophysiology, at Sahlgrenska academy hires a post doc. The position is financed by means from the Swedish Child Cancer...

 • Umeå University (UCMR, MIMS) | about 1 month ago

  Job posted by Umeå University (KBC, UCMR, MIMS) (30/06/2015 15.13) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Postdoctoral Research Opportunities Molecular Infection Medicine and Infection Biology Several positions/fellowships are open for candidates...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  Verksamhetsledare/Enhetschef Movium Tycker du att utemiljön är viktig för hållbar stadsutveckling? Vi söker en chef och verksamhetsledare för Movium i samband med att nuvarande chef lämnar uppdraget för nya utmaningar. Vi efterlyser en engagerad och kommunikativ ledare som har ett stort nätverk inom stadsutveckling och särskilt intresse för utemiljön. Movium är SLUs tankesmedja för hållbar...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  Utbildningsadministratör (vikariat, 1 år) Fakultetskansli/Utbildningsadministration Till fakultetskansliets utbildningscentrum söker vi nu en utbildningsadministratör. Att vara utbildningsadministratör på LTV-fakulteten är en serviceinriktad tjänst där du hjälper studenter och lärare i alla frågor som rör administration kring kurser. Du kommer att jobba i ett team med tre andra...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  Konstnärlig universitetslektor i Landskapsarkitektur med inriktning mot praktikbaserad gestaltning och planering med speciell kompetens i uthållig vegetationsgestaltning Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Placering vid Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Fakulteten för...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  Kommunikatör Kommunikationsavdelningen 50% Kommunikationsavdelningen har det strategiska ansvaret för SLU:s kommunikation, både internt och externt. Däri ingår både generell information om SLU och mer specifik information om forskningen vid universitetet. Till uppgifterna hör mediakontakter, studentrekrytering, personaltidning och intranät. Vi ansvarar för SLU:s webbplats och utvecklingen av...

Enter an email to receive alerts for Anything