239 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 37 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  The Institute of Environmental Medicine (IMM) is a department at Karolinska Institutet and an interdisciplinary research institution within the broad field of environmental medicine. IMM conducts cutting edge research within the areas of environmental and occupational medicine, toxicology,...

 • University of Gothenburg | about 1 month ago

  Type of employment: Fixed-term employment, temporary employment for up to 6 months Extent: 20 % Location: Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg First day of employment: by agreement Reference number: PER 2016/646 The Institute of Health and Care Sciences offers a number of...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Swetox är ett centrum för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena kemikalier, hälsa, miljö. Swetox samverkar med samhället utanför akademin med syfte att uppmuntra till intressentdialog och förbättrade beslutsprocesser i samhället. I Swetox ingår elva svenska universitet och...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och drygt 220...

 • University of Gothenburg | about 1 month ago

  Type of employment: Permanent post Extent: 100 % Location: Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg First day of employment: by agreement Reference number: PER 2016/647 Probationary employment may be applied. The Institute of Health and Care Sciences offers a number of undergraduate and...

 • University of Gothenburg | about 1 month ago

  Type of employment: Fixed-term employment, Up to 4 years Extent: 100 % Location: Sahlgrenska Academy, The Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine First day of employment: By agreement Reference number: PER 2016/686 The Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i enheter som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Department The Department of Public Health Sciences conducts research, teaching and consultancy in epidemiology and global public health. The research is focused on health problems in the population and how to combat these through preventative social measures and the development of suitable...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

Enter an email to receive alerts for All