243 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  The Institute of Environmental Medicine (IMM) is a department at Karolinska Institutet and an interdisciplinary research institution within the broad field of environmental medicine. IMM conducts cutting edge research within the areas of environmental and occupational medicine, toxicology,...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i enheter som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander....

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Karolinska Institutet, Department of Medicine at ICMC, Huddinge The Department of Medicine at the Integrated Cardio Metabolic Center performs research and education in areas of medical sciences including molecular endocrinology, functional genomics, systems biology and molecular nutrition. The...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  The Department of Clinical Science, Intervention and Technology (CLINTEC) operates mainly at The Flemingsberg Campus in connection to Karolinska University Hospital Huddinge. The Department also operates at Karolinska University Hospital in Solna and Solna Campus. There are 14 Divisions at...

 • University of Gothenburg | about 1 month ago

  Type of employment: Permanent post Extent: 100 % Location: Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg First day of employment: by agreement Reference number: PER 2016/508 Probationary employment may be applied. The Institute of Health and Care Sciences offers a number of undergraduate and...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  The Institute of Environmental Medicine (IMM) is a department at Karolinska Institutet and an interdisciplinary research institution within the broad field of environmental medicine. IMM conducts cutting edge research within the areas of environmental and occupational medicine, toxicology,...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare,...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institution Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och...

Enter an email to receive alerts for All