524 positions available in Sweden

 • Karolinska Institute | 5 months ago

  Postdoctoral research fellow in estrogen signaling in breast cancer cell lines Karolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inkluderande molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition....

 • Karolinska Institute | 5 months ago

  De huvudsakliga målen för institutionen för onkologi-patologi är grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 37 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har cirka 120 doktorander. Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för...

 • Karolinska Institute | 5 months ago

  Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet...

 • Linkoping University | 5 months ago

  KUNGÖRELSE 2014-05-16 Dnr LiU-2014-00144 At the Department of Thematic Studies research, research training, graduate and undergraduate education are carried out in multi- and interdisciplinary units. A specific thematic programme defines the profile of the research and education of each unit as well as the corresponding study plan for the PhD training of the unit. The Department of Thematic...

 • Linkoping University | 5 months ago

  KUNGÖRELSE 2014-05-16 Dnr LiU-2014-00145 At the Department of Thematic Studies research, research training, graduate and undergraduate education are carried out in multi- and interdisciplinary units. A specific thematic programme defines the profile of the research and education of each unit as well as the corresponding study plan for the PhD training of the unit. The Department of Thematic...

 • Karolinska Institute | 5 months ago

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Division KIND is an excellence...

 • Karolinska Institute | 5 months ago

  Postdoctoral research fellow for investigating the role of non-coding RNAs (microRNAs, lncRNAs) in cardiovascular disease Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Atherosclerosis unit Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i enheter som i sin tur består av en eller flera forskargrupper....

 • Karolinska Institute | 5 months ago

  De huvudsakliga målen för institutionen för onkologi-patologi är grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 37 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har cirka 120 doktorander. Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för...

 • Karolinska Institute | 5 months ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener...

 • University of Gothenburg | 5 months ago

  Type of employment: Fixed-term employment, 24 months Extent: 100 % Location: Institute of Clinical Sciences, Göteborg First day of employment: As soon as possible Reference number: PER 2014/226 The Institute of Clinical Sciences is one of six Institutes within the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg. The Institute represents fourteen different research areas engaged in the...

Enter an email to receive alerts for Anything