237 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och därutöver drygt 200 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 380 miljoner kronor. Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid...

 • University of Gothenburg | about 2 months ago

  Type of employment: Fixed-term employment, 24 months Extent: 100 % Location: Institute of Medicine, Gothenburg First day of employment: 2016-05-01 or according to agreement Reference number: PER 2016/128 Department of Molecular and Clinical Medicine, at the Institute of Medicine conducts research focusing on metabolism, diabetes, obesity and cardiovascular disease in order to improve health...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Huddinge, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt klinisk och experimentell forskning inom institutionens olika...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  The Silberberg lab at the Department of Neuroscience of Karolinska Institutet is now searching a postdoc candidate for a project using in vivo electrophysiology, calcium imaging, and optogenetics. Our lab uses electrophysiological, morphological, optogenetic, and computational methods to study neural microcircuits in the neocortex and basal-ganglia. In particular we are interested in the...

 • Karolinska Institutet | 2 months ago

  Research groups at the Department of Neuroscience study different aspects of the function of the normal nervous system, as well as disturbances, injuries and diseases affecting the nervous system. Projects include a broad range of studies at the molecular and cellular levels, the network level and at the level of the overall organization of the nervous system. The department also conducts...

 • Karolinska Institutet | 2 months ago

  Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Huddinge, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt klinisk och experimentell forskning inom institutionens olika...

Enter an email to receive alerts for All