216 positions in Sweden

 • Linköping University (LiU) | about 1 month ago

  Postdoctoral Fellowship Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Add to My Favorites Postdoctoral fellowships at the Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Sweden Two postdoctoral fellowships within the field...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Huddinge, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt klinisk och experimentell forskning inom institutionens olika...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på...

 • AstraZeneca | about 1 month ago

  Job posted by universitypositions (23/03/2016 17.06) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Global Head of Pathology in Drug Safety & Metabolism AstraZeneca Pharmaceuticals United Kingdom (Cambridge), United States (Boston, Massachusetts), Sweden...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Internationally, Sweden has been known as a "goldmine" for epidemiological research, particularly due to our systems of individually unique personal registration numbers, access to national demographic and health registries, and universal health care system. Karolinska Institutet's vision is to further develop and integrate the unique resources for epidemiological research in Sweden such as...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 430 verksamma medarbetare, varav 100 doktorander, 50 postdoktorer och 26 professorer. Våra nyckelord är tvärvetenskaplighet, kliniskt förankrad grundforskning samt nationellt och...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Avdelning Anställningen är ett vikariat från och med april 2016 till och med mars 2017, med möjlighet till kortare förlängning. Tjänsten som kommunikatör ingår i enheten för extern kommunikation vid KI:s centrala Kommunikationsavdelning, men är förlagd till Development Office (DO). DO är en enhet inom Avdelningen för lednings- och forskningsstöd vid KI:s Universitetsförvaltning. DO har det...

 • University of Gothenburg | about 1 month ago

  Type of employment: Permanent post Extent: 100 % Location: Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg First day of employment: by agreement Reference number: PER 2016/116 The Institute of Health and Care Sciences offers a number of undergraduate and post-graduate programs as well as individual academic courses within the first and second cycle of higher education. Basic training courses...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  The Department of Neurobiology, care sciences and society comprises 11 divisions and has about 500 employees. The NVS-department is located at KI Campus-Huddinge. The Department is responsible for education at basic and advanced levels, research education and clinical and experimental research within the different areas represented by the divisions. A doctoral position is an available doctoral...

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Forskargruppen Forskargruppen är placerad vid Institutionerna för medicin i Huddinge och vid CMB i Solna. Gruppen består av ett team forskare med olika bakgrund vilka fokuserar på att hitta nya pathways och principer för regenerativ medicin, och mer specifikt att försöka reparera skadade hjärtmuskelceller. Uppgifter Underhåll av de olika cellinjer vi odlar bl.a. humana embryonala...

Enter an email to receive alerts for All