208 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  Division The areas of research in the Reproductive Endocrinology and Metabolism division is to investigate the developmental origin of polycystic ovary syndrome (PCOS) and to investigate the effect and mechanisms of muscle contractions/exercise on reproductive function, hyperandrogenemia and insulin resistance as well as on key molecular pathways and epigenetic modifications in target...

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  At the Department of Oncology-Pathology basic, translational and clinical research and educational activities related to cancer is carried out. Approximately 300 people from over 40 nations are currently working at the department. 37 research groups with various cancer research profiles are involved and we have around 120 PhD students. The Department of Oncology-Pathology is responsible for...

 • University of Gothenburg | 3 days ago

  Type of employment: Fixed-term employment, 4 years Extent: 100 % Location: Institute of Medicine, Gothenburg First day of employment: by agreement Reference number: PER 2016/682 Occupational and environmental medicine is a unit at the Department of Public Health and Community Medicine at the Institute for Medicine at Sahlgrenska Academy. Subject area Health Science Statistics Specific subject...

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i enheter som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska...

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och drygt 220 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 430 miljoner kronor per år. Arbetet på institutionen...

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är en institution med stark inriktning mot grundforskning. Forskargrupperna är organiserade efter två tematiska program; Utvecklings- och Stamcellsbiologi och Cellbiologi. CMB bedriver forskning och undervisning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, stamcellsbiologi, cancer och...

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Neuropediatrics, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology, Neuropsychiatry (KIND), Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate scientific profiles and vary in size and have several research groups, dealing with both basic and...

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  Vi söker nu en forskare med inriktning på arbets- och organisationspsykologiska perspektiv på interventions- och implementeringsforskning till Medical Management Centre (MMC). Om MMC MMC studerar hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa.Särskild uppmärksamhet ägnas hur...

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  The Department of Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) is among the largest departments of epidemiology in Europe with special focus on increasing our knowledge of the aetiology of different diseases. Our department consists of researchers, doctoral students, biostatisticians, data collectors and database administrators as well as administrative personnel, in total some 250 staff. The...

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Flemingsberg, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt klinisk och experimentell forskning inom institutionens olika...

Enter an email to receive alerts for All