32 positions in Sweden

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 22 hours ago

  Kvantifiering av miljöeffekter som underlag för och för utvärdering av olika styrmedel för en mer hållbar livsmedelskonsumtion Produktion av livsmedel orsakar stor miljöpåverkan. Möjligheten att minska denna påverkan genom produktionsförbättringar är begränsade varför styrmedel som verkar på konsumtionssidan kan vara nödvändiga för att minska miljöpåverkan från maten. Mer kunskap behövs kring...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 22 hours ago

  Dynamisk Livscykelanalys (LCA) av biobaserade energisystem Vi söker en forskarstuderande som kan jobba med att utveckla och analysera system för produktion av biomassa i ett helhets- och systemperspektiv. Miljöbelastningen, och framförallt klimateffekterna, vid produktion av biomassa har blivit en allt viktigare faktor vid planering av samhällets framtida system för försörjning med mat och...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 4 days ago

  Biträdande universitetslektor i växtodlingssystem Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för växtproduktionsekologi Institutionen för växtproduktionsekologi söker en biträdande universitetslektor inom ämnet växtodlingssystem, med inriktning mot jordbruk. Ämnesområdet omfattar utveckling och utvärdering (ex-ante) av odlingssystem med jordbruksgrödor, med hänsyn till...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 5 days ago

  Biträdande universitetslektor i systemanalys med inriktning mot biologiska system Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi Systeminriktad tvärvetenskaplig forskning rörande jordbrukets hållbara produktion. Arbetsuppgifter: Den biträdande lektorn skall inom institutionen bedriva forskning och undervisning med fokus på...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 6 days ago

  Postdoktor i jordbruksgrödors eko-fysiologi Forskningen rör produktion av biomassa på jordbruksmark med snabbväxande träd, främst salix, som odlas kommersiellt i Sverige. Institutionen för växtproduktionsekologi Ökad effektivitet i jordbruksgrödors resursanvändning är en högt prioriterad fråga inom jordbruksforskningen och för hållbar utveckling inom jordbruket. Effektivitet i grödors...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 6 days ago

  Biträdande universitetslektor i växtekologi Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Institutionen för växtproduktionsekologi Institutionen för växtproduktionsekologi söker en biträdande universitetslektor inom ämnesområdet växtekologi, med inriktning mot hållbar växtproduktion på åker. Institutionen bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i...

 • World Maritime University | 9 days ago

  Job posted by Science Careers (29/01/2016 02.45) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The World Maritime University (WMU) is a postgraduate and research university established in 1983 by the International Maritime Organization, the maritime...

 • World Maritime University | 11 days ago

  Job posted by universitypositions (27/01/2016 15.21) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Job title: Lecturer, Maritime Energy Management Organizational Unit: Faculty, Maritime Energy Management Specialization Grade: P1 Duty Station: Malmö,...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 11 days ago

  Postdoktor inom kvantifiering och reducering av matsvinn Institutionen för energi och teknik Vid Institutionen för Energi och Teknik bedrivs forskning främst kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Forskarna undersöker hur lantbruket kan producera mat och energi effektivt, med minimal miljöpåverkan, samt hur transporter av djur och livsmedel kan...

 • Chalmers University of Technology | 12 days ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (26/01/2016 14.27) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Full-time temporary employment. The position is limited to a maximum of two years (1+1). The project tied to the Postdoc position is funded...

Enter an email to receive alerts for All