19 positions in Sweden

 • Malmö University | about 14 hours ago

  Job posted by Malmö University (29/06/2016 11.16) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The Department of Media Technology and Product Development and the teacher team of engineering is responsible for the degree programme in construction...

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Join the INCF Secretariat at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. The International Neuroinformatics Coordinating Facility is an OECD-launched international organization, which coordinates standards for neuroscience including an international collaborative research data infrastructure. The Secretariat is now looking for a friendly, positive and service-oriented individual to join our...

 • Chalmers University of Technology | 13 days ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (17/06/2016 09.01) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More This project focus on providing innovative methods for estimating sensor blindness during harsh weather conditions. Also the effect of...

 • Chalmers University of Technology | 16 days ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (13/06/2016 16.05) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The field of research of the position is energy systems analysis. Specifically, the position concerns modelling of optimal strategies of use...

 • Chalmers University of Technology | 27 days ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (03/06/2016 15.37) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Full-time permanent position. As full professor/professor, you are expected to play a leading role in research and education in your subject...

 • Karolinska Institutet | 28 days ago

  Arbetsplats Vid Institutionen för Folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning grundat på konceptet folkhälsa. Forskningen fokuserar på hälsoproblem hos befolkningen och hur man kan bekämpa dessa genom förebyggande samhällsbaserade åtgärder och utvecklande av ändamålsenliga hälso- och sjukvårdssystem. Verksamheten har en stark internationell prägel. Institutionen består av...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  En befattning som biträdande universitetslektor i nationalekonomi med inriktning mot naturresurs- och miljöekonomi ledigförklaras vid institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala. Institutionen för ekonomi vid SLU har som övergripande verksamhetsidé att utveckla företagsekonomisk och nationalekonomisk kunskap om människors användning av de biologiska naturresurserna samt skydd och bevarande av...

 • Chalmers University of Technology | about 1 month ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (16/05/2016 17.20) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The successful candidate for the position will contribute to and develop the laboratory's expertise in several areas: the physics of...

 • Chalmers University of Technology | about 1 month ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (17/05/2016 09.24) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More We are seeking applicants to fill two open Post-doc positions - one project aims at studying quantum properties of surface acoustic waves...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 2 months ago

  En befattning som postdoktor i växtodlingslära med inriktning mot kvickrotens biologi och kontroll ledigförklaras vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala. Institutionen för växtproduktionsekologi bildar tillsammans med institutionen för ekologi en inspirerande forskningsmiljö i Ekologicentrum i Uppsala. Vi utbildar och forskar...

Enter an email to receive alerts for All