102 positions available in Sweden

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 13 days ago

  Forskare inom Bioenergiteknik Institutionen för energi och teknik Leda ett forskningsprojekt inom ämnesområdet bioenergiteknik. Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning främst kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Forskarna undersöker hur lantbruket kan producera mat och energi effektivt, med minimal miljöpåverkan, samt hur transporter av...

 • Chalmers University of Technology | 20 days ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (10/07/2015 11.08) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Full time permanent employment as an Associate Professor of Nuclear Chemistry. For non-Swedish speaking applicants, we expect that Swedish...

 • Chalmers University of Technology | 28 days ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (03/07/2015 15.25) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The position concerns green growth in a bilateral context. The research should focus on barriers and potential for biogas technology export...

 • Chalmers University of Technology | 28 days ago

  Job posted by Chalmers University of Technology (03/07/2015 15.25) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The position concerns modelling of urban energy systems with a focus on heating systems and mixes of optimal heating and energy efficiency...

 • Stockholm Environment Institute (SEI) | 29 days ago

  Job posted by Stockholm Environment Institute (SEI) (02/07/2015 15.15) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More SEI is seeking an experienced sustainable development finance analyst to conduct and initiate research and policy analysis related to...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  Postdoktor i modellering av ogräsens populationsdynamik och konkurrens Institutionen för växtproduktionsekologi Institutionen för växtproduktionsekologi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Experter inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  Kursamanuens till civilingenjörsprogrammet i energisystem Institutionen för energi och teknik Som amanuens hjälper du till med administrationen av en kurs på civilingenjörsprogrammet i energisystem Institutionen för energi och teknik arbetar med forskning och utbildning inom bioenergi, biometri, systemanalys och teknik. Matematik och statistik, lantbrukets maskin- och energisystem,...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | about 1 month ago

  Forskningsingenjör (vikariat) Institutionen för vatten och miljö SLU:s Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) söker forskningsingenjör för arbete inom miljöövervakningsprogrammet för bekämpningsmedel. Institutionen för vatten och miljö (http:///www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad forskning kring inlandsvatten med särskilda miljöanalysuppdrag....

 • Stockholm Environment Institute (SEI) | about 1 month ago

  Job posted by Stockholm Environment Institute (SEI) (23/06/2015 14.45) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More SEI is seeking a junior energy systems researcher that will conduct energy modelling and planning in the context of research projects on...

 • SEI | about 1 month ago

  Job posted by universitypositions (23/06/2015 15.38) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More SEI is seeking a junior energy systems researcher that will conduct energy modelling and planning in the context of research projects on low carbon...

Enter an email to receive alerts for Anything