165 positions in Sweden

 • Swedish university of agricultural sciences | 14 days ago

  Job posted by Swedish university of agricultural sciences (26/01/2016 14.33) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The position is open at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), the faculty of Forest Science, at the Department of...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 14 days ago

  Losing track of time: dubious age determination of Baltic cod, probable causes and promising solution Cod, a primary fishery species in the Baltic Sea since prehistoric times, has recently experienced marked declines both in mean size and condition. This is due to a combination of worsening water quality conditions from hypoxia intensification, reduction in prey availability, and increased...

 • Karolinska Institutet | 15 days ago

  Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 470 verksamma medarbetare, varav 120 doktorander, 50 postdoktorer och 26 professorer. Våra nyckelord är tvärvetenskaplighet, kliniskt förankrad grundforskning samt nationellt och...

 • Karolinska Institutet | 17 days ago

  Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 37 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har cirka 120 doktorander. Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för grundutbildning i patologi,...

 • Karolinska Institutet | 17 days ago

  Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inkluderande molekylär endokrinologi, bioorganisk kemi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition. Institutionen erbjuder en internationell utbildnings- och forskningsmiljö där idag ca 300 forskare, studenter,...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 18 days ago

  Postdoktoral forskare i miljömikrobiologi Miljömikrobiologi Institutionen för skogens ekologi och skötsel Tjänsten utlyses på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), skogsvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogens ekologi och skötsel i Umeå. Institutionens ca 80 anställda kommer från många olika länder och arbetsspråket är engelska. Forskningen omfattar främst boreal skog (och i viss...

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 18 days ago

  Forskningsingenjör mikrobiologi Institutionen för skogens ekologi och skötsel Tjänsten utlyses på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), skogsvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogens ekologi och skötsel i Umeå. Institutionen har ca 80 anställda från många olika länder. Arbetsspråket är engelska. Forskningen omfattar främst den boreala skogen men även torvmarker och ytvatten. En av de...

 • Umeå universitet | 18 days ago

  Job posted by Umeå University via MyNetwork (22/01/2016 03.00) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The Department of Plant Physiology, which is part of Umeå Plant Science Centre, a world leading center in experimental plant biology...

 • Karolinska Institutet | 18 days ago

  A doctoral position is an available doctoral education project to which a PhD student is to be recruited. After the selection process the process for admission to doctoral education will commence. An admission decision will not be taken until an individual study plan has been approved by the departmental admission board. For more information regarding doctoral (PhD) education, see:...

 • Umeå universitet | 19 days ago

  Job posted by Umeå University via MyNetwork (21/01/2016 03.45) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More The rising global burden of type 2 diabetes (T2D) is present mainly in low- and middle-income countries, with populations of African origin...

Enter an email to receive alerts for All