337 positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Neuropediatrics, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology, Neuropsychiatry (KIND), Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate...

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC) at Karolinska Institutet conducts research and teaching in immunology, infection biology, cell biology and cancer. MTC has about 430 active employees, including 81 PhD students, 77 postdoctoral researchers and 32 professors. Key words are...

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  Dep. of Medicine, Huddinge The Department of Medicine, Huddinge, conducts preclinical and clinical research in a variety of areas and undergraduate and graduate education. The department is internationally oriented and consists of seven units with a total of nearly 60 research groups, including...

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  Avdelning På Astrid Fagraeus Laboratorium (AFL) inom Komparativ Medicin bedrivs biomedicinsk forskning med flera olika djurslag såsom möss, råttor, kaniner, marsvin, grisar och apor. Vi söker nu en djurtekniker för att komplettera vårt kompetenta och serviceinriktade team på...

 • Karolinska Institutet | 7 days ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230...

 • Karolinska Institutet | 7 days ago

  Dep. of Medicine, Huddinge The Department of Medicine, Huddinge, conducts preclinical and clinical research in a variety of areas and undergraduate and graduate education. The department is internationally oriented and consists of seven units with a total of nearly 60 research groups, including...

 • Karolinska Institutet | 10 days ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare,...

 • Karolinska Institutet | 10 days ago

  The Department of Clinical Neuroscience (CNS) conducts research and education in the field of neuroscience from the molecular level to the society level. The clinical research and education is conducted in collaboration with other research groups from the Karolinska Institutet, with other...

 • Karolinska Institutet | 11 days ago

  Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningenar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare...

Enter an email to receive alerts for Jobs in Sweden